PROceni web #stranke

— Thursday, March 20, 2014 at 6PM —

Ustanova kulture Parobrod

Kapetan Mišina 6a

50

Tickets

43

RSVPs

Pozivamo vas na prezentovanje PROceni WEB izveštaja o ukupnom internet nastupu najvećih političkih stranaka u Srbiji u četvrtak, 20. marta 2014. godine, u 18 časova u Ustanovi kulture Parobrod (Kapetan Mišina 6a Beograd).

Na događaju će biti prezentovani rezultati i rank nastupa na internetu pet najvećih stranaka u Srbiji (SNS, DS, SPS, DSS i LDP), kao i izazovi i prilike sa kojima se analizirani subjekti suočavaju, nakon čega će uslediti diskusija između predstavnika političkih stranaka zaduženih za internet komunikaciju i predstavnika internet zajednice.

Autor i izlagač prezentacije je Mr Dragana Djermanović, direktorka agencije @ Pepper Premium Solutions, internacionalni predavač i savetnik za strateško komuniciranje i primenu internet komunikacijskih platformi u korporativnom komuniciranju.

PROceni WEB izveštaj je deo projekta kojim se standardizovanjem podataka o nastupu na internetu analizira i evaluira kvalitet komunikacije. Izveštaj je baziran na TITA metodologiji (transparentnost, interaktivnost, autentičnost i targetiranje) i SM Index formuli razvijanoj od strane Pepper premium solutions kompanije i BeeAnalytics servisa. Metodologija obuhvata analizu nastupa na internetu kroz svaki pojedinačni indikator nastupa na društvenim mrežama i zvaničnih internet sajtova analiziranih subjekata, kao i brojnih relevantnih sub-indikatore tog nastupa.

Datum - 20.03.2014.
Vreme - 18.00
Mesto - Ustanova kulture Parobrod, Kapetan Misina 6a Beograd